قلم رصاص جامبو مابد MAPED
    17.25 SR 17.25 SR 17.25 SAR
    قلم رصاص جامبو Maped
    17.25 SR 17.25 SR 17.25 SAR
    قلم رصاص مابد Maped
    8.05 SR 8.05 SR 8.05 SAR
    قلم رصاص ستدلر STAEDTLER
    8.05 SR 8.05 SR 8.05 SAR
    قلم رصاص 12 قلم STAEDTLER
    14.95 SR 14.95 SR 14.950000000000001 SAR
    قلم رصاص مابد 12 قلم MAPED HB
    9.20 SR 9.20 SR 9.200000000000001 SAR
    قلم رصاص ستدلر الماني STAEDTLER HB
    14.95 SR 14.95 SR 14.950000000000001 SAR
    قلم رصاص اطلس ATLAS
    5.75 SR 5.75 SR 5.75 SAR
    قلم رصاص اطلس احمر ATLAS
    5.75 SR 5.75 SR 5.75 SAR
    قلم رصاص اطلس اصفر ATLAS
    5.75 SR 5.75 SR 5.75 SAR
    قلم رصاص HB مابد MAPED
    6.90 SR 6.90 SR 6.9 SAR
    قلم رصاص HB مابد MAPED
    6.90 SR 6.90 SR 6.9 SAR