هندسة مابد احمر Maped
    11.50 SR 11.50 SR 11.5 SAR
    فرجار مابد كبير هندسي Maped
    37.95 SR 37.95 SR 37.95 SAR
    فرجار مفرد صغير Maped
    20.70 SR 20.70 SR 20.7 SAR
    هندسة مابد ازرق Maped
    12.65 SR 12.65 SR 12.65 SAR
    هندسة مابد ازرق Maped
    12.65 SR 12.65 SR 12.65 SAR
    علبة هندسة ستدلر STAEDTLER
    11.50 SR 11.50 SR 11.5 SAR
    علبة هندسة اكسفورد HELIX
    12.65 SR 12.65 SR 12.65 SAR
    هندسة اكسفورد Helix oxford
    12.65 SR 12.65 SR 12.65 SAR
    هندسة مابد ملونة
    17.25 SR 17.25 SR 17.25 SAR